Menu witryny


Facebook

Reklama

LogowanieStatystyka

Odsłon : 788353

R E K L A M A

Regulamin

1. Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez  "Psy Rasy Myśliwskie" na rzecz użytkowników prowadzonego przez niż portalu internetowego psyrasymysliwskie.eu, polegającej na umożliwieniu użytkownikom bezpłatnego dokonywania wpisów na stronach  Forum w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii na różnorodne tematy.

2. Dostęp do portalu psyrasymysliwskie.eu posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet.

3. Użytkownik forum psyrasymysliwskie.eu publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. "Psy Rasy Myśliwskie" nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na stronach portalu. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mógł ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

4. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na  forum  psyrasymysliwskie.eu treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Etykiety oraz propagujących przemoc i łamanie prawa.

5. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach portalu   psyrasymysliwskie.eu komentarzy, które obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego), obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego) i zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego). 

6.
Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach forum psyrasymysliwskie.eu komentarzy, które zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.),  propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.) i propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.). 

7
. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach forum psyrasymysliwskie.eu komentarzy, które przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.).

8. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach forum  psyrasymysliwskie.eu przekazów reklamowych oraz komentarzy, które zawierają linki do prywatnych stron www.

9."Psy Rasy Myśliwskie"  zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 4, 5, 6, 7 i 8 niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa na forum psyrasymysliwskie.eu  w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia pkt. 4, 5, 6, 7 i 8 regulaminu. Użytkownik zamieszczając wpis na stronie forum psyrasymysliwskie.eu  przyjmuje do wiadomości, że ewentualne usunięcie przez "Psy Rasy Myśliwskie"  zamieszczonego przez niego wpisu jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia wpisu ze względu na naruszenie postanowień pkt. 4, 5, 6, 7 i 8 regulaminu lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez administratora forum psyrasymysliwskie.eu wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonego wpisu.

10. "Psy Rasy Myśliwskie" nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników forum psyrasymysliwskie.eu  innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

11.
"Psy Rasy Myśliwskie" dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania forum  psyrasymysliwskie.eu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.


12.
"Psy Rasy Myśliwskie" zastrzega sobie prawo do wyłączenia stron Forum  psyrasymysliwskie.eu bez podawania przyczyn takiego działania.

13.
Użytkownicy poprzez umieszczenie swoich komentarzy i opinii na stronach forum  psyrasymysliwskie.eu wyrażają zgodę na publikowanie tych treści w wydaniu drukowanym „Psy Rasy Myśliwskie".

14.
Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. "Psy Rasy Myśliwskie" zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.